24-uurs zorg | Dag en nacht zorg aan huis (2024)

U wilt simpelweg niet verhuizen naar een zorginstelling. Dankzij 24-uurs zorg aan huis hóeft dat ook niet. Ook niet als er veel zorg nodig is. Tot uw laatste dag kunt u gewoon thuis blijven wonen.

Steeds meer mensen kiezen voor 24-uurs zorg thuis. Dat is in de meeste gevallen makkelijker gezegd dan gedaan: u geeft tenslotte aan dat u dag en nacht hulp en ondersteuning nodig heeft, terwijl u uw hele leven al gewend bent om voor uzelf te zorgen. Toch is het de moeite waard om 24-uurs zorg te overwegen, wanneer u door omstandigheden niet meer volledig zelfstandig functioneert.

24-uurs zorg voor ouderen in hun eigen huis maakt het namelijk mogelijk om daar gewoon te blijven wonen, ook met een relatief intensieve zorgvraag. Om verblijf in een zorginstelling uit te stellen of te voorkomen, kunt u kiezen voor particuliere 24-uurs zorg van Zuster Jansen. Deze zorg kan tijdelijk of permanent worden ingezet: wij zijn er voor u zolang u ons nodig heeft.

Natuurlijk kan 24-uurs zorg thuis ook een oplossing zijn om de wachttijd tot een opname te overbruggen.

Download onze informatiebrochure

  Kiest u voor particuliere thuiszorg van Zuster Jansen? Dan kunt u rekenen op kwaliteitszorg op maat. Voor zolang u ons nodig heeft. Bovendien houdt u zelf de controle: over welke hulp u krijgt, hoeveel precies én wanneer.

  Snel naar:

  1. Wat is 24-uurs zorg?
  2. Wat valt onder 24-uurs zorg?
  3. Wanneer 24-uurs zorg aanvragen?
  4. 24-uurs zorg bij dementie
  5. 24-uurs zorg bij de ziekte van Parkinson
  6. 24-uurs zorg als respijtzorg
  7. Wat kost 24-uurs zorg?
  8. Waarom 24-uurs zorg van Zuster Jansen?
  9. Hoe regelt u 24-uurs zorg aan huis?
  10. 12-uurs zorg via Zuster Jansen
  11. 5-uurs zorg via Zuster Jansen

  Wat is 24-uurs zorg? (Betekenis)

  Particuliere zorg van Zuster Jansen betekent dat er dag en nacht een zorgverlener thuis voor u zorgt. U krijgt ieder uur van de dag de ondersteuning die u nodig heeft. Een klein team staat voor u klaar, en zorgt dat er ‘s ochtends, ‘s middags, ‘s avonds en ook ‘s nachts iemand over u waakt. We vinden het hierbij zeer belangrijk dat u zelf aangeeft wat u prettig vindt: we kunnen het ons bijvoorbeeld goed voorstellen dat u erg gesteld bent op uw privacy, en daar kunnen we uitstekend op inspelen.

  24-uurs zorg betekent letterlijk 24 uur per dag én nacht hulp in huis. Meestal aan ouderen, bijvoorbeeld bij dementie of de ziekte van Parkinson. Of omdat u gewoon in uw vertrouwde eigen omgeving wilt blijven wonen, met particuliere zorg.

  Let op: Zuster Jansen richt zich uitsluitend op particuliere thuiszorg aan ouderen.

  24-uurs zorg | Dag en nacht zorg aan huis (1)

  24 uurs zorg aan huis

  Wat betekent het voor u als u 24-uurs zorg via ons krijgt?

  Dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Wat houdt die zorg dan precies in? Daarover gaan we van tevoren met u (en/of uw naasten) in gesprek, zodat u echt de zorg ontvangt die u nodig heeft en waar u zich prettig bij voelt.

  Wij verlenen zorg in vaste, kleine teams van maximaal 5 ervaren zorgverleners. Zo ziet u steeds vertrouwde gezichten, waar u snel een band mee opbouwt. En die altijd op de hoogte zijn van uw situatie.

  Dit zijn duidelijke voordelen ten opzichte van de reguliere thuiszorg. Dan bent u gebonden aan de zorg die u toegewezen wordt. Die u krijgt van mensen die vaak wisselen. Via ons bepaalt u zelf wat nodig is en krijgt u vaste zorgverleners toegewezen.

  Wat betekent het voor uw mantelzorgers als u 24 uurs zorg krijgt?

  Dat zij het weer een stuk rustiger krijgen. Ze hoeven geen zorg meer te verlenen, want die is geregeld. Zij weten dat u in goede handen bent. Ze hoeven niet meer continu bij u te zijn, en hoeven zich daar niet schuldig over te voelen.

  Uit ervaring weten we wat er dan van iemands schouders glijdt. Uw naasten dragen de wereld uit liefde voor u, maar gaan wel gebukt onder die last. Hoe mooi is het als zij die last kunnen overdragen aan professionals? En zij u weer bezoeken puur als kind, broer, zus, familielid of vriend(in)?

  Dát is wat 24-uurs zorg via Zuster Jansen betekent: rust, zekerheid en verlichting voor iedereen.

  Bel direct voor persoonlijk advies: 020 – 63 66 837

  Wat valt onder 24-uurs zorg?

  24-uurs zorg kan alle vormen aannemen. Er is immers altijd iemand bij u in huis, dus zijn er veel verschillende dingen te doen. Het belangrijkste is dat u uiteindelijk zelf bepaalt wat u wel en niet wilt.

  Allereerst draait de hulp natuurlijk om zorg en verpleging. Onze zorgverleners kunnen u bijvoorbeeld helpen bij:

  • Hulp bij het opstaan, het in bad gaan en hulp bij douchen en aankleden.
  • Ontbijt verzorgen, lunch verzorgen en diner verzorgen.
  • Verzorgen van de boodschappen en koken.
  • Hulp bij het eten en drinken aanbieden gedurende de dag.
  • Samen de warme maaltijd gebruiken.
  • Contact met de huisarts en/of apotheek over zorginhoudelijke taken.
  • Begeleiding naar het ziekenhuis of naar de polikliniek.

  Maar onze zorgverleners kunnen u bij veel meer helpen en ondersteunen. Bijvoorbeeld:

  • Naar buiten gaan voor een wandeling (ook indien u rolstoel gebonden bent).
  • Verzorging van de was en andere kleine huishoudelijke taken.
  • Gezelschap bieden en/of een sociale activiteit ondernemen.
  • Samen wandelen en familie/vrienden bezoeken
  • Ons aanbod stemmen we volledig af op wat u wilt.

  Verder lezen: Wat is 24-uurs zorg? >

  Wanneer 24-uurs zorg aanvragen?

  Als u of uw partner dag en nacht verzorging/verpleging nodig heeft, is het goed om 24-uurs zorg aan te vragen en in te schakelen. Deze zorg is niet gebonden aan een specifieke situatie of vastgesteld ziektebeeld: onze professionele zorgverleners kunnen in zeer uiteenlopende situaties voor u klaarstaan.

  Kies bijvoorbeeld voor 24-uurs zorg als u een bepaalde periode moet overbruggen, omdat u wacht op verblijf in een zorginstelling of juist wanneer u net uit het ziekenhuis bent ontslagen. Zuster Jansen helpt tevens veel mensen die te maken krijgen met de ziekte van Alzheimer. Voor hen is het des te meer belangrijk dat ze zo lang mogelijk verblijven in hun eigen, vertrouwde omgeving.

  Via ons kunt u altijd 24-uurs zorg inschakelen. U hoeft dus niet perse een Wmo-, Zvw- of Wlz-indicatie van het CIZ te hebben om ‘recht’ op 24-uurs zorg te hebben. Dat is het voordeel van particuliere thuiszorg.

  Natuurlijk helpt een indicatie wel: dan heeft u vaak recht op vergoeding via uw verzekering. Of kunt u een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen om de particuliere zorg te betalen. Daar zijn wel voorwaarden en regels aan verbonden. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of gemeente.

  24-uurs zorg wordt meestal ingezet bij:

  • Dementie (Alzheimer)
  • Parkinson
  • Omdat u zolang mogelijk in uw eigen huis wilt blijven wonen.
  • Terminale patiënten/palliatieve zorg (de laatste levensfase)

  Maar de zorg kan ook een andere reden hebben. Twijfelt u of 24-uurs zorg voor u de beste oplossing is? Daarover gaan we natuurlijk altijd eerst in gesprek. Zodat we u helpen op maat.

  Download onze informatiebrochure

   24-uurs zorg bij dementie

   De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie. Ook kent de ziekte van Alzheimer een grillig verloop, dat is bij de meesten wel bekend. Ongeveer 70 procent van alle mensen met dementie heeft Alzheimer. In het begin is het voor familieleden vaak nog mogelijk om voor iemand met dementie te zorgen, maar deze zorgtaak wordt steeds ingewikkelder.

   Bekend is dat bij de ziekte van Alzheimer men op den duur steeds vergeetachtiger of verwarder kan worden. Men herkent zijn eigen partner, familieleden of naasten steeds minder goed. Nieuwe informatie opnemen kost veel energie en is soms lastig. Het kan zelfs voor lichte irritatie zorgen. Daarom is particuliere zorg thuis in eigen en vertrouwde omgeving een hele goede optie.

   24-uurs zorg | Dag en nacht zorg aan huis (2)

   24 uurs zorg bij dementie

   Passende thuiszorg kan dan een belangrijke oplossing zijn, zeker als het de bedoeling is dat degene met dementie zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Zuster Jansen maakt dit mogelijk, door 24-uurs zorg bij Alzheimer te bieden die helemaal is afgestemd op de zorgvrager.

   24-uurs zorg bij ziekte van Parkinson

   Bij een ingrijpende hersenaandoening, zoals de ziekte van Parkinson, is het bijna onvermijdelijk dat intensieve zorg nodig wordt. Steeds meer mensen gaan dan op zoek naar mogelijkheden waarbij ze thuis verzorgd kunnen worden: in hun eigen huis, omringd door eigen spullen en herinneringen. In het begin is mantelzorg vaak nog mogelijk, maar zelfs voor ervaren mantelzorgers kan de taak op een gegeven moment te zwaar en te intensief worden. Er kan dan een ervaren team van Zuster Jansen klaarstaan om de zorg over te nemen.

   Door onderstaand filmpje te bekijken, krijgt u een goed beeld van de zorg die nodig is bij de ziekte van Parkinson. Het is belangrijk om te weten dat deze aandoening specialistische zorg vereist, verleend door mensen met voldoende kennis en ervaring.

   Mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson kunnen namelijk met zeer uiteenlopende symptomen te maken krijgen: een aantal voorbeelden zijn slikproblemen,dementie, problemen bij urineren en de bekende tremors/spasmen. Deze klachten hebben een grote impact op het dagelijks leven, waardoor ondersteuning en hulp steeds belangrijker worden.

   24-uurs zorg als respijtzorg

   Als de zorgtaak voor mantelzorgers te zwaar wordt, is het mogelijk om 24-uurs zorg als respijtzorg in te zetten van Zuster Jansen. Deze vorm van respijtzorgzetten wij regelmatig in. De mantelzorger kan dan een tijdje ‘pauze’ nemen van zijn “zorgtaken'”, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan of om zich even op zijn/haar eigen werk of gezin te kunnen concentreren. Dit is heel belangrijk: overbelaste mantelzorgers lopen het risico om zelf ziek te worden, en dan wordt de situatie nog ingewikkelder.

   Onze zorgverleners hebben jarenlange ervaring, waardoor ze handelingen en zorgtaken kunnen uitvoeren die voor mantelzorgers vaak te zwaar of ingewikkeld zijn. Daarnaast houden zij uiteraard goed contact met u.

   Respijtzorg kan voor een heel korte periode worden ingezet, maar het is ook mogelijk om deze zorgvorm te kiezen voor de langere termijn. Zuster Jansen staat voor u klaar zolang dat nodig is voor u en uw mantelzorger.

   24-uurs zorg | Dag en nacht zorg aan huis (3)

   24 uurs zorg als respijtzorg thuis

   Download onze informatiebrochure

    Wat kost 24-uurs zorg?

    Wat zijn de kosten voor 24 uurs zorg thuis? Het tarief en de kosten voor onze 24 uurs zorg hangt uiteraard van een paar factoren af. Bij de 24 uurs zorg moet de zorgverlener wel normaal kunnen slapen in de nacht. Voor de 24-uurs zorg met slaapdiensten is het tarief vanaf €325,-per 24 uur oplopend naar €465,- per 24 uur. U dient er dan rekening mee te houden dat van dit tarief u het grootste gedeelte zelf betaald. Heeft u een persoonsgebonden budget? Dan kunt u dit budget uiteraard inzetten voor onze zorg. Wij kunnen u hierover adviseren.

    De kosten van particuliere 24-uurs zorg hangen onder andere af van:

    • Wat voor zorg nodig is (complex of niet).
    • Hoe lang de zorg nodig is.
    • Of er gediplomeerde zorgverleners ingezet moeten worden (verpleegkundigen of ziekenverzorgenden).
    • Of er spoed is of niet.

    U kunt er wel van uitgaan dat u voor particuliere zorg meer betaalt dan voor zorg via uw gemeente. Maar daar krijgt u ook iets voor terug:

    • Wij leveren de zorg die u wilt en/of nodig heeft. Particuliere zorg is 100% zorg op maat.
    • De kosten van 24-uurs zorg besteden we aan de juiste zorg. Geen onnodige administratie, maar directe hulp en ondersteuning aan u.
    • De zorg kan vrijwel direct starten. U komt niet op een wachtlijst terecht.

    In onze ervaring kunnen de meeste ouderen particuliere thuiszorg goed zelf betalen. Maar er zijn ook mogelijkheden voor vergoeding en inkoop met een pgb. Soms kunt u de kosten zelfs aftrekken bij de Belastingdienst.

    Vergoeding via uw verzekering

    De mogelijkheden voor vergoedingen zijn beperkt. Een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is moeilijk te krijgen. U kunt proberen deze aan te vragen via het CIZ of uw gemeente. Krijgt u wél een indicatie? Dan kunt u sommige vormen van 24-uurs zorg declareren bij uw zorgverzekering. Welke dat precies is of zijn, staat in de omschrijving van uw indicatie. Natuurlijk moet u dan wel rekening houden met uw eigen bijdrage. Pas wanneer die ‘op’ is, gaat de vergoeding in.

    Persoonsgebonden budget (pgb)

    Onze 24-uurs zorg kunt u ook (deels) inkopen met een pgb (persoonsgebonden budget). Een pgb kunt u aanvragen met een zogenaamde ‘indicatie’. Er zijn er verschillende, die u van verschillende instellingen krijgt. Hieronder een overzicht van wat er mogelijk is.

    Het voordeel van een pgb: daarmee bepaalt u helemaal zelf welke zorg u inkoopt, en waar u dat doet. Dit in tegenstelling tot wanneer u een vergoeding via uw verzekeraar krijgt; dan wordt een bepaalde vorm en hoeveelheid zorg aan u toegewezen.

    Heeft u al een pgb? Dan kunt u direct contact met ons opnemen. Dan bespreken we welke 24-uurs zorg u wilt en/of nodig heeft. Bel 020 – 63 66 837.

    Indicaties

    Wet langdurige zorg (WLZ): via het CIZ:
    De Wet langdurige zorg (WLZ) vergoed in veel gevallen intensieve 24 uurs zorg. Soms omdat het thuis niet meer gaat en de zorg te zwaar aan het worden is. Heeft u behoefte aan intensieve, langdurige zorg, zowel overdag als ’s nachts? U kunt wellicht in aanmerking komen voor een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

    Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt deze indicatie voor u. Houd er wel rekening mee dat er een verwerkingstijd is van ongeveer 6 weken voor het ontvangen van indicatiebesluit. Reken dan vanaf het moment van aanvragen totdat u het indicatiebesluit per post ontvangt.

    Verder krijgt u te maken met een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) zal de hoogte berekenen van de te betalen eigen bijdrage. Bovenstaande WLZ-indicatie kunt u ook aanvragen op basis van een persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb kunt u daarna bij Zuster Jansen inzetten.

    Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): via uw gemeente:
    Heeft u behoefte aan huishoudelijke hulp, begeleiding of bepaalde voorzieningen in huis (bijvoorbeeld een rolstoel of traplift)? Dan vraagt u een indicatie aan bij het zorgloket van uw gemeente. De gemeente beoordeelt dan uw situatie. Als u recht heeft op zorg, mag u kiezen tussen een pgb of ‘zorg in natura’:

    • Met het pgb koopt u zelf de zorg in bij een zorgverlener naar keuze. U bent dan ook verantwoordelijk voor de administratie en rapportage.
    • Met zorg in natura bepaalt de zorginstelling zelf welke hulp u ontvangt. U heeft meestal wel inspraak. De instelling handelt de administratie en rapportage af.

    Zorgverzekeringswet: via uw zorgverzekeraar

    Heeft u behoefte aan hulp bij uw persoonlijke verzorging of wilt u wijkverpleging? Dan vraagt u een indicatie aan bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kijkt dan naar uw situatie. En bepaalt welke oplossing in uw geval de beste is. U kunt daarbij aangeven dat u een pgb wilt.

    Aftrekbaar van uw belastingen

    Verpleegkundige zorg of lichamelijke verzorging die u zelf betaalt, is wellicht gedeeltelijk aftrekbaar bij de Belastingdienst onder ‘geneeskundige hulp’ of ‘extra gezinshulp’ (u krijgt dan te maken met een drempelbedrag). Vraag uw boekhouder of financieel adviseur hiernaar.

    Staar u niet blind op tarieven

    Voel u vrij om tarieven voor 24-uurs zorg te vergelijken bij verschillende aanbieders. Maar staar u er niet blind op: de kosten voor de zorg zeggen niets over de kwaliteit. Gelukkig kunt u met de meeste aanbieders vrijblijvend in gesprek vóórdat u een keuze maakt. Met ons ook. Dan kunt u uiteindelijk kiezen voor wat goed voelt, en niet perse voor wat het goedkoopste is. Neem dus vrijblijvend contact op met onze zorgcoördinator. Dan krijgt u alle informatie die u nodig heeft om een goede keuze te maken. Bel direct:

    Bel direct voor persoonlijk advies: 020 – 63 66 837

    Waarom 24-uurs zorg van Zuster Jansen?

    Onze belangrijkste voordelen op een rij:

    • We kunnen vrijwel direct met de zorg starten, overal in Nederland
     Heeft u nu hulp nodig? Bel direct, dan komen we direct in actie.
    • Warme, persoonlijke ondersteuning door kleine, vaste zorgteams
     U krijgt echt een vertrouwensband met onze zorgverleners.
    • We zijn lid van de branchevereniging en HKZ-gecertificeerd
     Onze kwaliteit wordt regelmatig gecheckt. Dat biedt u zekerheid.

    Referenties en ervaringen 24 uurs zorg Zuster Jansen

    Maar het belangrijkste is uiteindelijk: de tevredenheid van onze klanten. Lees hieronder de ervaringen en referenties van onze cliënten over de 24-uurs zorg van Zuster Jansen.

    24-uurs zorg | Dag en nacht zorg aan huis (4)

    24-uurs zorg | Dag en nacht zorg aan huis (5)

    24-uurs zorg | Dag en nacht zorg aan huis (6)

    Ervaringen met 24-uurs zorg van Zuster Jansen

    24-uurs zorg | Dag en nacht zorg aan huis (7)

    Lees meer ervaringen met onze zorg >

    Hoe regelt u 24-uurs zorg aan huis?

    Wilt u 24-uurs zorg aanvragen en van ons ontvangen? Dat regelt u gemakkelijk zelf. Aanvragen van onze zorg begint met een eenvoudig telefoontje: 020-63 66 837. U kunt ook ons contactformulier gebruiken of e-mailen (info@zusterjansen.nl). Dit contact is allemaal vrijblijvend.

    Download onze informatiebrochure

     Als u wilt, plannen we een intakegesprek in. Dan bespreken we uw situatie. En maken een inschatting van de zorg die nodig is. Het gesprek is bij u thuis. Daar mag uiteraard een familielid, vriend(in) of andere naaste bij zijn. Zo voelt het voor u vertrouwd. En kunt u het gesprek samen nabespreken.

     Na het intakegesprek kunnen we vrijwel direct starten met de zorg; onze zorgverleners zijn op afroep beschikbaar. Het maakt hierbij niet uit waar u woont in Nederland.

     12-uurs zorg via Zuster Jansen

     Misschien is 24 uurs zorg nog te veel om mee te starten. Soms is de wens van uw vader of moeder of echtgenoot/echtgenote juist om rustig op te starten met bijvoorbeeld 12 uurs zorg. Zo kan iedereen wennen aan deze vorm van zorg die we aanbieden. Soms is 24 uurs zorg nog helemaal niet nodig, maar zonder thuiszorg lukt het ook niet.

     Onze 12 uurs zorg kan op flexibele tijden worden ingezet. Zowel overdag als dagzorg maar ook in de nacht als slaapdiensten. Onze zorgverleners kunnen juist worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Ook bieden ze begeleiding, gezelschap of juist verzorging.

     De zorg kan zowel worden opgschaald naar 24 uurs zorg maar ook juist worden afgebouwd naar 5 uurs zorg. Het gaat om zorg op maat waarbij u de tijden zelf kunt bepalen. Minimale afname van zorg is vanaf twee dagen per week.

     5-uurs zorg via Zuster Jansen

     Wanneer zowel 24 uurs zorg of 12 uurs zorg te veel is qua zorginzet, dan kan Zuster Jansen u ook 5-uurs zorg aanbieden.

     5 uurs zorg is een vorm van blokzorg. Deze zorg is aaneengesloten qua uren. U kunt op bepaalde vaste tijden 5 uurs zorg ontvangen van Zuster Jansen. Dit kan zowel in de ochtend zijn maar ook in de middag of in de avond. Net waar er behoefte aan is. De 5-uurs zorg is zorg op maat en kan opname in een zorginstelling voorkomen.

     5uurs zorg kan een goede oplossing zijn wanneer 12-uurs zorg nog te veel is. Juist wanneer u op zoek bent naar professionele aanvullende zorg bij u thuis. Onze 5-uurs zorg wordt veel ingezet bij onze cliënten met dementie of de ziekte van Alzheimer.

     Indien u minder dan 5-uurs zorg wenst af te nemen kies dan voor de comfortdiensten van ons zusterbedrijf – De Thuiszorg Student (ook specialist in lichte zorg bij dementie).

     Wanneer u kiest voor Zuster Jansen dan kiest u voor:

     • Zorg op maat, zoals u deze het liefst heeft.
     • In het vertrouwde comfort van uw eigen omgeving.
     • Uitstekende referenties.
     • Flexibele en toegewijde zorgverleners.
     • Kleine, vaste zorgteams en vertrouwde gezichten.

     Particuliere 24-uurs zorg in heel Nederland, óók in 2023 kunt u daarvoor bij ons terecht.

     Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

     Neem contact op:

      24-uurs zorg | Dag en nacht zorg aan huis (2024)
      Top Articles
      Latest Posts
      Article information

      Author: Carmelo Roob

      Last Updated:

      Views: 6344

      Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

      Reviews: 84% of readers found this page helpful

      Author information

      Name: Carmelo Roob

      Birthday: 1995-01-09

      Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

      Phone: +6773780339780

      Job: Sales Executive

      Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

      Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.